خانمها بعد از تصادف

                    خانم

ایا تابحال تصادف کرده اید یا در حادثه تصادفی بوده اید (سوار ماشین و یا شاهد نزدیک) بعضاً دیده اید که رفتارهای مختلفی از افراد بعد از تصادف رخ می دهد. اما جالبترین آنها مربوط به خانم هاست.

حال سوالی که مطرح است اینست که یک خانم بعد از تصادف اتومبیلش دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟

ماشین را خاموش می کند؟
پاسخ؛ خیر.

در صورت انفجار ماشین از اتومبیل دور می شود؟
پاسخ؛ خیر.

با استفاده تلفن همراه خود با ۱۱۰ تماس می گیرد؟
پاسخ: خیر

با اوژانس تماس می گیرد؟
پاسخ: مطمئناً خیر.

پس بنظر شما چه کاری ممکن است از او سر بزند؟ در حین پایین رفتن در این مورد نیز فکر کنید.

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آره دیگه!

khanum 2

/ 0 نظر / 35 بازدید