من به لعل لبت ای یار گرفتار شدم

بعد از من  

هر که تو را ببوسد  

بر روی لبانت، نهال کوچک انگوری خواهد دید  

که من کاشته ام

/ 1 نظر / 39 بازدید
shiva

در هوای دو گانگی, تازگی چهره ها پژمرد... بیایید از سایه_روشن برویم... سهراب [گل]