دوست دارم

یاصاحب الزمان(عج)

می دانم که می آیی و می گذرد اندوه سالهایی که بی تو گذشت

این قدر نگو اگر گذشت کنم کوچک می شوم اگر با گذشت کردن کسی کوچک می شد خدا این قدر بزرگ نبود ...

هر گاه فکر کردی در اوج قدرت هستی به حباب فکر کن

خدایا!

هم یاد کردن ما تو را، لطف توست و هم یاد کردن تو، ما را.

اگر اطاعت امر تو نبود هرگز با کوزه خاطر خویش بر ساحل دریای یاد تو گذر نمی کردم چرا که می دانم ظرف وجود من شایسته من است، نه بایسته تو.....!!!!!!! !!!

(مناجات الذاکرین)

هرازگاهی توقف در ایستگاه بین راه فرصت خوبیست برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که پیش روست...گاهی برای رسیدن باید نرفت ....!!!!

خدایا !

تو آنچنانی که من دوست دارم...

پس مرا آنچنان کن که تو دوست داری

/ 0 نظر / 24 بازدید