تکیه بر باد

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی، همه بر باد آمد

/ 1 نظر / 23 بازدید
فاطمه سادات

بـــ ه بـــ ه ... امام خمینی ( ره ) عزیـــــــــــــــز[قلب]