چرا رفتی؟

پک می زدم
و دود میشد!
همه گمان می کردند سیگار می کشم
اما
سیگار می دانست آنچه دود میشود ناگفته هایم است
و دلم
که از شب تا گرگ و میش طلوع مدام مرا میدرید و مچاله می کرد
که چرا تو نیستی تا بگویم "دوستت دارم"

/ 0 نظر / 25 بازدید