چرا مردان مجبور شدند به زنها دروغ بگویند!‌‌

 

روزی، وقتی هیزم شکنی مشغول قطع کردن یه شاخه درخت بالای رودخونه بود، تبرش افتاد تو رودخونه. 

                            
وقتی در حال گریه کردن بود یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ 

هیزم شکن گفت که تبرم توی رودخونه افتاده. فرشته رفت و با یه تبر طلایی برگشت. " آیا این تبر توست؟" هیزم شکن جواب داد: " نه. 

فرشته دوباره به زیر آب رفت و این بار با یه تبر نقره ای برگشت و پرسید که آیا این تبر توست؟ دوباره، هیزم شکن جواب داد: نه 

فرشته باز هم به زیر آب رفت و این بار با یه تبر آهنی برگشت و پرسید آیا این تبر توست؟ 

جواب داد: آره. فرشته از صداقت مرد خوشحال شد و هر سه تبر را به او داد و هیزم شکن خوشحال روانه خونه شد. 

یه روز وقتی داشت با زنش کنار رودخونه راه می‌رفت زنش افتاد توی آب. 

هیزم شکن داشت گریه می‌کرد که فرشته باز هم اومد و پرسید که چرا گریه می‌کنی؟ 

اوه فرشته، زنم افتاده توی آب 
فرشته رفت زیر آب و با جنیفر لوپز برگشت و پرسید: زنت اینه؟ 

هیزم شکن فریاد زد" آره " 
فرشته عصبانی شد. " تو تقلب کردی، این نامردیه" 

هیزم شکن جواب داد: اوه، فرشته من منو ببخش.

        


سوء تفاهم شده. میدوونی، اگه به جنیفر لوپز " نه" میگفتم تو میرفتی و با آنجلینا جولی می‌اومدی و باز هم اگه به آنجلینا جولی "نه" میگفتم تو میرفتی و با زن خودم می‌اومدی و من هم میگفتم آره. اونوقت تو هر سه تا رو به من می‌دادی 

اما فرشته، من یه آدم فقیرم و توانایی نگهداری سه تا زن رو ندارم، و به همین دلیل بود که این بار گفتم آره...
/ 4 نظر / 25 بازدید
جلال

salam haji enshala ke khubi? haji in vara umadi khabar bede bebinimet bazi vaghta maho tu asemun mishe did vali shomaro na! doroste inja zamine tu asemuna bayad donbaletun begardim chy kar konam ke bale parvaz nadaram!!!!

تارا

الکی[خمیازه]

توتیا

عالی بود[دست]

سينا

عالى