چند میوه چند نکته از دیدگاه معصومین

به نام خدا

  تأثیر انگور
امام صادق ( ع ) می فرمایند : انگور سیاه بخور تا اندوهت از بین برود .
مادرها سعی کنند نفرین نکنند چون که غم و اندوه سراغتان می آید . اگر غم و غصه دلتان را گرفت انگور بخورید .

 

خواص انجیر

امام رضا (ع ) فرموده اند : انجیر بوی بد دهان را می برد .
 استخوان ها را استحکام می بخشد .

 

خواص انار ترش و شیرین

امام رضا ( ع ) فرمودند : انار ترش و شیرین را بمکید چرا که انسان را نیرو می دهد و خون را زنده می سازد . ( انار را بهتر است فشار دهید و آب آن را بخورید .

 

کاهو
 

پیامبر فرمودند : کاهو بخورید چرا که خواب می آورد و غذا را هضم می کند .
 

امام صادق ( ع ) می فرمایند : بر شما باد کاهو چرا که خون را تصفیه می کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید