ستاره و مهتاب

آسمان را بنگر و به سکوت پر رمز و رازش بیاندیش...
ستاره ی خود را در آسمان زندگی ات پیدا کن،
و به سمت آن حرکت کن،
نگران راه نباش...
آنکه ستاره را برای تو آفرید،
راه رسیدن به آن را نیز نشانت خواهد داد.

/ 0 نظر / 30 بازدید