قاصدک

"هر قاصدکی یک پیامبر است... و هر پیامبری رسالتی بر دوش دارد..."داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورد دارد.

(در سایه روشن. شاید پس از معاشقه. پشت به پشت هم روی زمین نشسته اند و سرهایشان را به هم تکیه داده اند. زن انگور می خورد. مرد سیگاری خاموش بر لب دارد و فندکی در دست.)

زن بگو آ.
مرد آ.
زن مهربون تر، آ.
مرد آ.
زن آهسته تر، آ.
مرد آ.
زن من یه آی لطیف تر می خوام، آ.
مرد آ.
زن با صدای بلند اما لطیف، آ.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی دوستم داری.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی هرگز فراموشم نمی کنی.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی خوشگلم.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای اعتراف کنی خیلی خری.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بگی برام می میری.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی بمون.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی لباسات رو درآر.
مرد آ.
زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای ازم بپرسی چرا دیر اومدی.
مرد آ.
زن بگو آ، مثل این که به خوای بهم بگی سلام.
مرد آ.
زن بگو آ، مثل این که به خوای بهم بگی خداحافظ.
مرد آ.
زن بگو آ، مثل این که ازم به خوای یه چیزی برات بیارم.
مرد آ.
زن بگو آ، مثل این که به خوای بهم بگی خوشبختم.
مرد آ.
زن بگو آ، مثل این که به خوای بهم بگی دیگه هیچ وقت نمی خوای من رو ببینی.
مرد آ.
زن نه، این جوری نه.
مرد آ.
زن ببین اگه به حرفم گوش نکنی دیگه بازی نمی کنم.
مرد آ...
زن پس بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی دیگه هیچ وقت نمی خوای من رو ببینی.
مرد آ...
زن آهان. حالا خوب شد. حالا بگو آ، یه جوری که انگار م یخوای بهم بگی بدون من خیلی بد خوابیدی، که فقط
خواب من رو دیدی، و صبح خسته و کوفته بیدار شدی بدون این که هیچ میلی به زندگی داشته باشی.
مرد آ...
زن آهان. بگو آ، انگار که می خوای یه چیز خیلی مهم بهم بگی.
مرد آ.
زن بگو آ، انگار که بخوای بهم بگی که دیگه ازت نخوام بگی آ.
مرد آ.
زن بگو آ، انگار که می خوای بگی فقط با آ حرف زدن خیلی عالیه.
مرد آ.
زن ازم بخواه که بگم آ.
مرد آ.
زن ازم بخواه که یه آی لطیف بگم.
مرد آ.
زن ازم بخواه که آهسته یه آی لطیف بگم.
مرد آ.
زن ازم بپرس همون قدر که دوستم داری، دوستت دارم؟
مرد آ؟
زن بهم بگو که دارم دیوونت می کنم.
مرد آ.
زن و این که دیگه حوصله ت سررفته.
مرد آ.
زن خُب، من قهوه می خوام!
مرد آ؟
زن معلومه که می خوام.
(مرد بلند می شود و برای زن قهوه می ریزد.)
مرد آ؟
زن آره یه قند کوچولو، مرسی.
مرد (پاکت سیگارش را به سوی او می گیرد.)
آ؟
زن نه خودم دارم.
(زن پاکت سیگارش را می آورد و سیگاری از آن بیرون می کشد.)
مرد (فندکش را ب هسوی او می گیرد.)
آ؟
زن فعلاً نه، مرسی.
مرد آ؟
زن نمی دونم... شاید... ترجیح می دم امشب خونه غذا بخوریم.
مرد آ.
زن باشه، ولی آخه سسش رو داریم؟
مرد آ.
زن پس بریم بیرون.
مرد آ.
زن پس همین جا بمونیم.
مرد آ...
زن بیا این جا...
مرد آ...
زن تو چشام نگاه کن.
مرد آ.
زن تو دلت یه آ بگو.
مرد ...
زن مهربون تر.
مرد ...
زن بلندتر و واضح تر، برای این که بتونم بگیرمش.
مرد ...
زن حالا یه آ تو دلت بگو، انگار که می خوای بگی دوستم داری.
مرد ...
زن یه بار دیگه.
مرد ...
زن یه آ تو دلت بگو، انگار می خوای بهم بگی هیچ وقت فراموشم نمی کنی...
مرد ...
زن یه آ تو دلت بگو، انگار می خوای بگی خوشگلم.
مرد ...
زن حالا می خوام یه چیزی ازت بپرسم... یه چیز خیلی مهم... و می خوام تو دلت بهم جواب بدی. آماده ای؟
مرد ...
زن آ؟
مرد ...
زن ...
مرد ...
زن ...


بی دخل و تصرف آوردمش و این تنها گوشه ای از روایت من و تو ست... روایت ما ورای همه قصه ها جور دیگری رقم خورد  و من هر شب وقتی مست عطر تو و غرق موج موهایت می شوم آرام آن را زمزمه می کنم... چکامه های شبانه ی ما.

/ 3 نظر / 24 بازدید
IYAS

سلام رفیق میخوای بازدید سایت رو بالا ببری؟ من این کار رو به صورت رایگان برات انجام میدم فقط کافیه به سایتم بیای و بعد ثبت نام توش فعالیت کنی چون خودم این پیام رو برات فرستادم بدون هیچ کاری بعد از ثبت نام یه تیکت بهم بده تا 100 بازدید رایگان به سایتت بدم اگه از بازدید ها خوشت اومد تو سایتم فعالیت کن اینم ادرس وبم iyas.ir امید وارم پیشنهادم رو قبول کنی و تو سایتم فعالیت کنی موفق باشی [گل]

فاطمه سادات

به خط سوم رسیدم دیگه نخوندم چون این سبک ها رو نمیخونم . قاصدک رو دوست دارم ...

فاطمه سادات

من کلا اهل تعارف نیستــم ... این " صبــر " کلمه ی جالبیــ ه ، مخصوصا که توی قرآن هم هست و مخصوصا که خداوند صابران رو دوست داره ... از وقتی یادم میاد صبر کردم ، چون از وقتی یادم میاد زنده گی م سخت بوده و توی سختی بودم ، اما میگن خداوند هر کی رو خیلی دوست داره بهش سختی میده ، منم شکایتی ندارم چون میدونم خدا حواسش به هوام هست .پس الحمدالله .