زمزمه های عاشقی

بهم گفتی خداحافظ
منم میگم خداسعدی!
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﺕ ، ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ !!!
بهم گفتی خداحافظ
منم میگم خداعطار!!
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ، نخستین لحظه ی ﺩیدار!!
بهم گفتی خداحافظ
منم میگم خداسهراب!!
ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﻍ ﺗﻮ ، ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ !!!
بهم میگی خداحافظ
منم میگم خداخیام!!
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﻍ ﺁﺗﯿﺶ ﻟﺒﺖ ، ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﻡ!
بهم میگی خداحافظ
منم میگم خداجامی!!
اﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻧﺸﯽ ﻫﺮﮔﺰ ، ﺍﺳﯿﺮ ﺗﯿﺮه ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ !!!
بهم میگی خداحافظ
منم میگم خدا نیما!
ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ، ﺑﺪﻭن ﺗﻮ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ..

/ 3 نظر / 30 بازدید
فاطمه سادات

" اسرائیـــل باید از صحنــ ه ی روزگار محــو شــود " روز جهانی قدس فرصت مناسبی برای شهر قدس ست ، چرا که این شهر مناسبت های بسیار کمی داره .با شرکت توی راهپیمــایی روز قــدس ، قوت قــلب و قدرت مبارزان مسلمان فلسطینــی باشیم... روز جهانی قدس ، بهتــرین بهانـ ه ست برای آغاز تــحـــــریــم خودجوش کالاهای صهیونیــستـــی . " تحریــمـگــر باش مسلمــان " * مـــرگ بـــر اسرائیـــــــــــل *

فاطمه سادات

چقـــدر قشنــگ و خاص .... از کی ــیــ ه ؟ راستی ...سلام . حال شما ؟ کم پیدا شدین کم نویــس ... کم هو.ا ...خفه نشین یه موقع ؟

فاطمه سادات

خیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــی موجود بدی هستی شمــــآ .پس دکلمه ی وبلاگ منم گوش میدی؟... عجب آب زیر کاهی هستی شمـــآ . [متفکر]اون سلام با همون کلمات زیباست ، دست بردن توش فایده ی زیبایی نداره ...